Leeg

Totaal: € 0,00

Boomlint met 2 D-ringen. 2,5 meter lang - 8 ton.

SC: 
970
€ 35,00

Een kort boomlint met dubbel bandlaag dat makkelijk in het terrein om de nek te dragen is, snel om de boom geslagen kan worden waarna de lierhaak direct in de D-ringen kan worden ingehaakt. Het gebruiken van D of Harpsluiting is bij deze linten niet meer nodig. Scheelt tijd en geld dus.
Boomlint 60 mm breed, breeksterkte 8 ton, lengte 2,5 meter. Voorzien van stalen D-ringen.

Ein kurzes Baumband mit doppelter Bandschicht, das im Gelände leicht um den Hals zu tragen ist, kann schnell um den Baum gewickelt werden, wonach der Windenhaken direkt in die D-Ringe eingehängt werden kann. Die Verwendung von D oder Shackle ist bei diesen Bändern nicht mehr erforderlich. Das spart Zeit und Geld.
Baumband 60 mm breit, Bruchfestigkeit 8 Tonnen, Länge 2,5 Meter. Ausgestattet mit Stahl-D-Ringen.

A short tree ribbon with double band layer that is easy to wear around the neck in the terrain, can be quickly wrapped around the tree after which the winch hook can be hooked directly into the D-rings. Using D or Shackle is no longer necessary with these ribbons. So saves time and money.
Tree ribbon 60 mm wide, breaking strength 8 tons, length 2.5 meters. Fitted with steel D-rings.

Type product: 
Sleepkabel
Indeling: 
Boomlinten
Prijsstelling: 
Normaal